alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Hệ nhà vòm kết hợp băng tải treo - Nhà máy xi măng Nam Sơn

Công trình hoàn thành năm 2011,Khối lượng kết cấu thực hiện là 500 tấn
nothing