alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Hình ảnh lắp dựng dự án Dovan 2011 - Japan

Công trình tiêu biểu năm 2011
 

 

Xem Video

youtube

nothing