alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Nhà xưởng 5000m2, vượt khẩu độ 54m, Công ty CP VTNN Thừa Thiên Huế

Nhà xưởng 5000m2, vượt khẩu độ 54m, Công ty CP VTNN Thừa Thiên Huế Dự án hoàn thành năm 2010
 
 
nothing