alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Nhà xưởng bao bì 10.000m2 - Công ty CP bao bì Tân Thành Đồng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Dự án hoàn thành năm 2011
 
 
nothing