alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Nhà xưởng sản xuất 7000m2, Công ty CP VTNN Nghệ An, KCN Nam Cấm, Nghệ An

Dự án hoàn thành năm 2011
 
 
nothing