alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Xưởng sản xuất 5000m2, cầu trục 30 tấn, Nhà máy nhôm Sông Hồng -Việt trì - Phú Thọ

Dự án hoàn thành năm 2010
 
nothing