alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Khoa tap huan " Xay dung he thong hoach dinh san xuat & quan ly hieu qua hang ton kho "

Kính gửi : - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty
Kính gửi :      -    Chủ tịch Hội đồng quản trị
-         Giám đốc công ty

Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác hoạch định sản xuất. Hệ thống hoạch định sản xuất bao gồm: hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính. Hoạch định tổng hợp là quá trình lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý vào quá trình sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo cực tiểu hóa toàn bộ chi phí có liên quan đến sản xuất. Lịch trình sản xuất chính là một kế hoạch sản xuất cụ thể, chi tiết đến từng loại sản phẩm, cho từng tuần một; nó cho biết bao nhiêu lượng hàng hóa được sản xuất và khi nào thì được sản xuất xong. Đây là một khâu cực kỳ quan trọng vì nó còn liên quan đến nhiều bộ phận khác: kế hoạch, cung ứng, điều độ, nhân sự, ... Sự phối hợp đồng bộ các yếu tố này sẽ giúp cho công tác sản xuất vận hành hiệu quả, giảm thiểu lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng; giảm thiểu chi phí sản xuất, tăng hiệu quả quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng của DN trong nền kinh tế quốc dân.
Nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao hiệu quả của công tác hoạch định sản xuất và giải quyết vấn đề cấp bách hàng tồn kho trong doanh nghiệp hiện nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khóa tập huấn:
 
 “XÂY DỰNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT &
QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HÀNG TỒN KHO”
              Thời gian và địa điểm học:

                Tại Hà Nội: Ngày 18, 19, 20/12/2012

                    (sáng từ 8.30 - 11.30, chiều từ 1.30 - 4.30)
 
 
                            Tầng 7 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, HN

             Học phí tham dự: 2.200.000 VND/học viên

             Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ : Chị Kim Dung - 0989.200.500; email: dungbk@vcci.com.vn


Xin trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự !
nothing