alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Website “Thông tin và Cuộc sống”

Ban Tổ chức cuộc thi “Thông tin và Cuộc sống” 2012 vừa ra thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi, bình chọn cho các tác phẩm dự thi qua hệ thống nhắn tin SMS từ ngày 25/10 - 15/11/2012 và ra mắt website “Thông tin và Cuộc sống”: http://thongtincuocsong.vnmedia.vn.
thongtincuocsong.vnmedia.vn/
nothing