alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Cầu trục

Cầu trục

Chi tiết
Cổng trục

Cổng trục

Chi tiết
Bán cổng trục

Bán cổng trục

Chi tiết
Thiết bị nâng hạ

Thiết bị nâng hạ

Cầu trục treo

Chi tiết
nothing